img1

ULAZ U N.P. KRKU

 

lokacija: Lozovac, Krka
godina: 2012.
status: natječajni rad
veličina: 3000 m2
tip: javna površina s objektom mješovite namjene
img2
img2
img2
img2
img2
img2
img2
img2

AM inženjering